Psychoedukacja – zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy do dnia 10.10.2023 wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy , a następnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną w formie online.
O wyniku rozmowy i przyjęciu uczestnik zostanie poinformowany mailowo. Z jednej placówki mogą zakwalifikować się max 2 osoby.
Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku większej ilości osób zakwalifikowanych niż liczba miejsc, o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Warunki udziału:

  • osoba pracująca z dziećmi i/lub młodzieżą na terenie województwa mazowieckiego
  • możliwość przeprowadzenia przez siebie zajęć dla min 10 rodziców.
  • motywacja do udziału w zajęciach prowadzonych metodami warsztatowymi