Psychoedukacja rodziców i opiekunów szansą na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

PROJEKT: “Psychoedukacja rodziców i opiekunów szansą na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” jest odpowiedzią na wzrastające potrzeby w zakresie przygotowania opiekunów dzieci i młodzieży do tworzenia bezpiecznego, wspierającego środowiska dla podopiecznych przeżywających trudności emocjonalne. Głównym celem projektu jest wspieranie więzi między dorosłym a dzieckiem czy nastolatkiem, wzmocnienie poczucia kompetencji wychowawczych, nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obszarze codziennego funkcjonowania w szkole i w domu. 

Zapraszamy zatem nauczycieli, wychowawców mazowieckich placówek oświatowych do udziału w zajęciach szkoleniowych.

Szkolenie będzie obejmować następującą tematykę:

  1. Rozwój psychospołeczny dziecka do 6 r.ż. Zaburzenia rozwoju w okresie wczesnodziecięcym.
  2. Rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychiczne wieku dojrzewania.
  3. Najczęstsze problemy okresu rozwojowego: autoagresja, zachowania samobójcze.
  4. Nowe zjawiska w relacjach z młodzieżą. Dysforia płciowa i problemy tożsamości.
  5. Kompetencje komunikacyjne sprzyjające budowaniu relacji z nastolatkiem.
  6. Budowanie współpracy na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pomiędzy opiekunami i rodzicami poprzez m.in prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców uczniów, wychowanków.

Szkolenie trwa 60 godz. dydaktycznych i obejmuje 6 zjazdów.
Planujemy uruchomienie 2 grup szkoleniowych – zajęcia w soboty lub zajęcia w piątki.

Zajęcia będą odbywały się w salach szkoleniowych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii:
Grupa piątkowa:
W HOSTELU – Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku
Terminy: 27.10, 17.11, 1.12, 23.02, 15.03, 26.04
Grupa sobotnia:
w Poradni MCN przy ul. Koszykowej 79B
Terminy: 28.10, 18.11, 2.12, 24.02, 16.03, 27.04

Elementem zaliczenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia będzie przeprowadzenie i ewaluacja zajęć psychoedukacyjnych dla min. 10 rodziców. Scenariusz i prezentację dotycząca zajęć uczestnik otrzyma podczas szkolenia.

Zespół szkolący:

Agnieszka Czechowska – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka PTP, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

Maria Depta – dramaterapeutka, arteterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych PTP, superwizorka metody dramy

Anna Nykiel – psycholożka, psychoterapeutka systemowa, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

Martyna Pawłowska – pedagog, psychoterapeutka systemowa, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży

Łukasz Szostakiewicz – lekarz, specjalista psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży

Justyna Urbańska – Grosz – psycholog kliniczna, psychoterapeutka, doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Ptak