Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IRIJ – Fundacja Na Rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.
    Kontakt e-mail: biuro@irij.org.pl lub pocztą tradycyjną: IRIJ – Fundacja Na Rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze 10, 05-462 Wiązowna.
  2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usługi szkolenia, przetwarzane dane to: imię i nazwisko uczestnika, jego e-mail i numer telefonu.
  3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podają je Państwo w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu, w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w grupie.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania działania i wygaśnięcia podstawy prawnej związanej z realizacją działania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6, ust. 1 lit. B RODO*); prawnie uzasadniony interes realizowany przez IRIJ- Fundację na Rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii (art. 6, ust. 1 lit. F RODO).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.