Psychoedukacja rodziców i opiekunów szansą na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Psychoedukacja rodziców i opiekunów szansą na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

PROJEKT: “Psychoedukacja rodziców i opiekunów szansą na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” jest odpowiedzią na wzrastające potrzeby w zakresie przygotowania opiekunów dzieci i młodzieży do tworzenia bezpiecznego, wspierającego środowiska dla podopiecznych przeżywających trudności emocjonalne. Głównym celem projektu jest wspieranie więzi między dorosłym a dzieckiem czy nastolatkiem, wzmocnienie poczucia kompetencji wychowawczych, nabycie umiejętności radzenia sobie z…

Emocjonalny Fitness

Emocjonalny Fitness

Projekt „Emocjonalny Fitness” powstał po to, by zachęcić Cię do regularnego trenowania emocji i dbania o zdrowie psychiczne, tak samo, jak o fizyczne. Oba te aspekty stanowią integralną całość, wspierając Cię w osiąganiu pełni Twojego potencjału i czerpania radości z życia. Naszym celem jest dostarczyć Ci narzędzia i wiedzę, które pomogą trenować, aby zyskać lepszą…